Najnovejše objave

Odličnost v izvedbi

Svoje znanje in izkušnje smo gradili skozi leta dela na projektih s katerimi smo odgovarjali na različna poslovna vprašanja in zadovoljili poslovne potrebe uporabnikov, pri tem pa smo uporabili elemente informacijske tehnologije, ki so bili za naše stranke najbolj učinkoviti.

Poslovna inteligenca, poslovna analitika

Področje poslovne inteligence (ang. Business Intelligence = BI) ali poslovne analitike razumemo kot skupek teoretičnih in praktičnih znanj in izkušenj, ki zagotovijo zagotovitev, vizualizacijo in distribucijo poslovnih informacij uporabnikom na pregleden, razumljiv ter nedvoumen način. Naše prepričanje je, da samo obvladovanje določenega orodja še ni zagotovilo, da bo projekt postavitve sistema poslovne inteligence uspešen. Za uspešno izvedbo takšnega projekta je potrebno zagotoviti in ovrednotiti 5 elementov verige poslovne analitike.

Zato stranke od nas pričakujejo in dobijo veliko več kot le inštalacijo in pripravo orodja za poslovno inteligenco!

Integracija in obdelava podatkov

Ključ vsake dobre in koristne informacije se skriva v podatkih, ki morajo biti zanesljivi in pravočasno pripravljeni. Izdelava podatkovnega modela, ki shranjuje takšne podatke in je hkrati primerno strukturiran in standardiziran ter dovolj fleksibilen za vpeljavo želenih sprememb, je veščina, ki se izkazuje v večletnih izkušnjah podatkovnega modeliranja. Spretnost obdelave, čiščenja in združevanja podatkov iz operativnih virov tako transakcijskih podatkovnih baz kot poljubnih datotek pa predstavlja drugi pomembni korak v tem procesu.

Ponosni smo, da lahko našim strankam zagotovimo takšne izkušnje.

Svetovanje, načrtovanje, analiza in projektno vodenje

Naše izkušnje in znanje nam omogočajo, da lahko svojim strankam nudimo kvalitetno svetovanje ter vodenje projektov, ki zajemajo tako postavitev sistemov poslovne inteligence kot drugih aktivnosti obdelave podatkov ali uporabe informacijske tehnologije s katero želijo uporabniki pridobiti nove poslovne prednosti.

Pri teh aktivnostih nas vodi staro pravilo, ki pravi "meri dvakrat in reži enkrat" (measure twice and cut once).

Izobraževanje uporabnikov

Posebno pozornost namenjamo tudi izobraževanju uporabnikov, ki ga prirejamo potrebam in zahtevam naših strank. S takim pristopom lahko zagotovimo kvaliteten prenos znanja, ki uporabniku nudi vpogled v uporabo informacijske tehologije z zornega kota njegovih poslovnih potreb.

Razvoj aplikacij

Svoje izkušnje in znanje smo dokazali tudi s kreativnostjo in spretnostjo, ki ju zahteva izdelava aplikacij ali spletnih strani. V svojem repertoarju znanj se lahko zato pohvalimo z izkušnjami uporabe programskih jezikov: Java, PHP, HTML/JavaScript, SQL ter SAS.